pg-banner

September 1-2, 2018

IMG 6299

Ken Jenkins & Doug Rutan, winners of our First Annual Liberty Four Ball Team Championship

IMG 6297

Chris Louth & Justin Alloway took the Low Net title

Scoring Results:

PLAYER   Round 1 Round 2 Total
Jenkins Ken 76 78 154
Rutan Doug 74 74 148
BEST BALL GROSS 66 70 136
BEST BALL NET 60 64 124
         
Vermillion Darin 85 79 164
McClellan Greg 72 69 141
BEST BALL GROSS 71 67 138
BEST BALL NET 66 62 128
         
Fink Tony 80 79 159
Chamberlin Keith 83 81 164
BEST BALL GROSS 74 73 147
BEST BALL NET 66 63 129
         
Vander Roest Tracy 95 95 190
Vander Roest Ted 92 87 179
BEST BALL GROSS 85 83 168
BEST BALL NET 70 68 138
         
Hatfield Chris 85 79 164
Benavides Robert 88 83 171
BEST BALL GROSS 0 70 70
BEST BALL NET 68 58 126
         
Louth Chris 90 88 178
Alloway Justin 72 79 151
BEST BALL GROSS 0 74 74
BEST BALL NET 61 63 124
         
Carpenter Brett 84 86 170
Moore Doug 79 78 157
BEST BALL GROSS 0 74 74
BEST BALL NET 65 64 129
         
Vogelsang Brian 87 80 167
Duprey Russ 101 97 198
BEST BALL GROSS 83 79 162
BEST BALL NET 74 73 147
         
Wilson Lance 76 76 152
Wallace Bob 89 91 180
BEST BALL GROSS 74 76 150
BEST BALL NET 69 68 137
         
Kline Jane 85 90 175
Rucker Gina 103 113 216
BEST BALL GROSS 82 86 168
BEST BALL NET 71 76 147
load more hold SHIFT key to load all load all